top of page

ทำไหมต้องเลือกขนาดถุงมือก่อนใช้งาน

ทำไหมต้องเลือกขนาดถุงมือก่อนใช้งาน

บทความนี้จะมุ่งไปที่ถุงมือสำหรับศัลยกรรม หรือบางที่นิยมเรียกกันว่า “ถุงมือผ่าตัด” นั้นเอง ถุงมือผ่าตัดปัจจุบันมีหลายหลากชนิด แต่สามารถแบ่งได้จากวัตถุดิบในการผลิตได้ 2 แบบ ได้แก่ ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ และ ผลิตจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ เพื่อให้การสวมใส่ได้ง่ายโรงงานก็จะมีการเคลือบสารพิเศษช่วยให้สวมใส่ได้สะดวก ในอดีตมีการใช้แป้งเป็นตัวช่วยในการสวมใส่ซึ่งทำให้ผู้ใช้และคนไข้เสี่ยงต่อการแพ้ฝุ่นแป้ง ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย (อย) ห้ามนำเข้า และจำหน่ายถุงมือสำหรับศัลยกรรมชนิดมีแป้ง อย่างเป็นทางการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

บทความนี้จะมุ่งไปที่ถุงมือสำหรับศัลยกรรม หรือบางที่นิยมเรียกกันว่า “ถุงมือผ่าตัด” นั้นเอง ถุงมือผ่าตัดปัจจุบันมีหลายหลากชนิด แต่สามารถแบ่งได้จากวัตถุดิบในการผลิตได้ 2 แบบ ได้แก่ ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ และ ผลิตจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ เพื่อให้การสวมใส่ได้ง่ายโรงงานก็จะมีการเคลือบสารพิเศษช่วยให้สวมใส่ได้สะดวก ในอดีตมีการใช้แป้งเป็นตัวช่วยในการสวมใส่ซึ่งทำให้ผู้ใช้และคนไข้เสี่ยงต่อการแพ้ฝุ่นแป้ง ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย (อย) ห้ามนำเข้า และจำหน่ายถุงมือสำหรับศัลยกรรมชนิดมีแป้ง อย่างเป็นทางการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
แน่นนอนว่าวัตถุประสงค์ในการใช้ถุงมือผ่าตัดนี้คือ ป้องกันผู้ใช้ติดเชื้อ และไม่นำเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนไข้ ถุงมือผ่าตัดมีขนาดการใช้งานให้เลือกตั้งแต่ขนาดหรือเบอร์ 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมใช้กัน

จะเลือกขนาดไหนดี เพราะมีหลายขนาด?
หลักการเลือกขนาด
1 เลือกขนาดที่เหมาะสม สวมใส่รู้สึกสบาย ไม่บีบรัดมือและนิ้ว
2 การเคลื่อนไหวมือและนิ้วได้คล่องแคล้ว
3 การหยิบจับอุปกรณ์เป็นไปได้ง่ายเหมือนใช้มือเปล่า

“หากไม่เลือกขนาดให้เหมาะการผ่าตัดหรือหัตถการอาจมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยจากการเมื่อยล้าของมือและนิ้ว”
วิธีการเลือกขนาด
1 วัดขนาดความกว้างของมือที่จะสวมใส่
วัดจากจุดกึ่งกลางระหว่างโคนนิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือไปยังขอบมือด้านนิ้วก้อย โดยมือวางบนพื้นราบ

2 เลือกขนาดถุงมือตามตารางมาตรฐานถุงมือสำหรับศัลยกรรม
ขนาด ความกว้าง(มิลลิเมตร)
5.0 67±4
5.5 72±4
6.0 77±5
6.5 83±5
7.0 89±5
7.5 95±5
8.0 102±6
8.5 108±6
9.0 114±6
9.5 121±6

3 สวมใส่เบอร์ที่ได้ว่ารู้สึกอย่างไร

4 สวมใส่ขนาดที่ตำกว่าหนึ่งเบอร์ และขนาดมากกว่าหนึ่ง สวมใส่ดูว่ารู้สึกอย่างไร

5 เลือกขนาดที่ใส่แล้วรู้สึกสบายที่สุด เคลือนไหวมือและนิ้วได้มากที่สุด เป็นขนาดประจำในการเริ่มใช้งาน

“สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ร่างกายมนุษย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น อ้วนขึ้น ผอมลง อาจทำให้ขนาดถุงมือเปลี่ยนไปได้”

bottom of page